Välkommen till Beltones hörseltest

Om hörseltestet
Om Beltone
Vad är tinnitus? Om hörselnedsättning

Vem som helst kan drabbas av hörselnedsättning, oavsett ålder. Detta sker p.g.a. hälsoskäl, ärftlighet, eller att man har utsatt sig för höga ljudnivåer. Dessutom påverkas vår hörsel av de förändringar som sker i örat i samband med att vi åldras.

Detta enkla hörseltest kommer att hjälpa dig att upptäcka potentiella hörselsvårigheter.

Ett hörseltest online ersätter INTE ett fullständigt hörseltest som genomförs av en legitimerad audionom på en hörselmottagning.

OBS! Gör hörseltestet i en tyst miljö.

Så här fungerar det

I detta test kommer vi att testa din taluppfattning i stökig miljö då detta är en av de största utmaningarna för personer med hörselproblem.

Din hörsel kommer att testas i "cafémiljö" och i "brus(vitt)". Brusnivån kommer att ändras beroende på dina svar.

Dina resultat kommer baseras på medelvärdet av dina svar i varje test. Du kommer inte få ett exakt resultat, men du kommer att få en indikation på hur väl du hör.

Resultatet kan delas in i 3 kategorier:

Du har sannolikt en hörselnedsättning
Du har troligtvis en hörselnedsättning
Du har troligtvis inte en hörselnedsättning

Vi rekommenderar alltid att du besöker en legitimerad audionom för ett fördjupat hörseltest.

Testinstruktioner

I detta hörseltest kommer du höra olika kombinationer bestående av antingen tre ord eller tre siffror. Under testets gång kommer brusnivån ändras i styrka.

Välj de tre saker som du tror att du hör, även om du måste gissa.
Tryck på "spela om"-knappen om du distraheras eller missar något av orden eller siffrorna.

Om du använder hörlurar testas båda öronen. Om du använder hörapparater rekommenderar vi att du tar ur dessa under testet.

Du har troligtvis en hörselnedsättning

Dina resultat visar att du troligtvis har en hörselnedsättning. Eftersom detta inte är ett komplett test rekommenderar vi att du tar kontakt med en legitimerad audionom för en hörselutredning.

Hörselproblem är ganska vanliga. Undersökningar visar att upp till 10% av världens befolkning har en hörselnedsättning och ca 1 av 3 personer i 60-årsåldern har en hörselnedsättning.

Moderna hörapparater är bekvämare och mer diskreta samtidigt som det finns många olika modeller för att kunna uppfylla dina personliga behov.

Tack för att du har provat vårt hörseltest. Vi önskar dig lycka till.
Vänliga hälsningar,

Peter Thume, M.A.
Internationell audionom, Beltone
Du har kanske en hörselnedsättning

Dina resultat visar att du kanske har svårigheter att höra i stökiga miljöer. Eftersom detta inte är ett komplett test rekommenderar vi att du tar kontakt med en legitimerad audionom för en hörselutredning.

Hörselproblem är ganska vanliga. Undersökningar visar att upp till 10% av världens befolkning har en hörselnedsättning och ca 1 av 3 personer i 60-årsåldern har en hörselnedsättning.

Moderna hörapparater är bekvämare och mer diskreta samtidigt som det finns många olika modeller för att kunna uppfylla dina personliga behov.

Tack för att du har provat vårt hörseltest. Vi önskar dig lycka till.
Vänliga hälsningar,

Peter Thume, M.A.
Internationell audionom, Beltone
Du har troligtvis inte en hörselnedsättning

Dina resultat visar att du troligtvis inte har någon hörselnedsättning. Vi rekommenderar att du regelbundet testar din hörsel.

Eftersom detta inte är ett komplett test och du bekymrar dig för din hörsel, rekommenderar vi att du tar kontakt med en legitimerad audionom för en hörselutredning.

Tack för att du har provat vårt hörseltest. Vi önskar dig lycka till.

Vänliga hälsningar,

Peter Thume, M.A.
Internationell audionom, Beltone
Ansvarsfriskrivning

Ett hörseltest online ska ses som en initial hörselscreening, då det inte täcker alla aspekter av hörseln. Inga individuella slutsatser kan dras gällande huruvida man behöver hörapparat eller ej.

Endast en riktig hörselutredning genomförd av en legitimerad audionom kan med säkerhet avgöra om det finns en hörselskada.

Integritetspolicy

Under inga omständigheter kommer www.beltonehearingtest.com, www.beltone-hearing.com eller www.beltone.com hyra ut eller sälja information om individuella besökare på vår hemsida till någon part utanför Beltone. Beltone respekterar integriteten hos de individer som besöker beltonehearingtest.com, www.beltone-hearing.com och beltone.com. Personlig information som en individ uppger till oss frivilligt, inklusive hälso-och/eller e-commerceprofiler, e-mailprenumeration, och andra förfrågningar som finns på hemsidan, kommer endast användas för det syfte som det uppgavs för. All personlig identifierbar information som uppgivits hjälper oss att skapa bättre hälsoinformation, innehåll, samt tjänster vi hushåller för att bättre tillfredsställa vår målgrupp.  www.beltonehearingtest.com, www.beltone.com och  www.beltone-hearing.com omfattar teknologi för att samla opersonlig information om våra besökare. Denna teknologi är designad för att ge regelbunden statistik för hemsidan. Sådan information hjälper oss att bättre utvärdera hur resurserna på hemsidan används och hur vi kan tillgodose våra besökares behov.

http://www.beltone-hearing.com/about-beltone/legal-information

Test laddas. Vänligen vänta

Please wait